Φόρα παρτίδα — adeligia.net

Φόρα παρτίδα: την στιγμή που διάφοροι οργανισμοί δεν δίνουν στους πολίτες σε δεδομένα που θα έπρεπε, άλλοι εμφανίζουν ανεύθυνα διάφορα προσωπικά δεδομένα στο Internet.

Comments are closed.