λ:ηρ eircom, wifi σε τηλεφωνικούς θαλάμους

Ο Λεωνίδας μας περιγράφει πως η eircom στην Ιρλανδία χρησιμοποιεί τους τηλεφωνικούς θαλάμους ως wifi hotspots.

Comments are closed.