ο Calacanis για το Facebook

ο Calacanis κάνει μία ολοκληρωμένη περιγραφή της κατάστασης που υπάρχει αυτή την στιγμή γύρω από το facebook.